Folder.
Grand Hotell.
FOTO/LAYOUT: BaRJ  
"I think theatre should always be somewhat suspect"
      – Václav Havel
TRYCKSAKER

 


Min ambition är att vara stilsäker och stram

STILSÄKER. Med detta menar jag att layouten inte ska hoppa mellan olika stilar.
STRAM. Då menar jag att informationen ska vara kortfattad, pedagogisk och befogad.

OM SÅ ÖNSKAS kan jag anpassa läsbarheten efter akademisk standard, LIX och nominalkvot. Läsbarhetssiffran är emellertid inte alltid svaret på läsbarheten. Ibland behöver man vara lite elaborerad och resonerande för att kommunikationen helt och fullt ska kunna fungera som man tänkt sig. Att lite torftigt fastna i "Max potta" gör ingen själ glad...knappast ett barns heller.


• Menyer ~ Restauranger
• Bokomslag ~ Förlag
• Produktkataloger ~ Branscher
• Produktblad ~ Säljare
• Broschyrer ~ Marknadskommunikation
• Visitkort ~ Företag
• Manualer ~ Teknikföretag


Välkommen med din förfrågan!

Med vänliga hälsningar

Robert Johansson
 


Lila lådan
– Ger dig möjlighet att bestämma rätt slags papper

LILA LÅDAN. Papperssystem från Antalis ger dig full frihet i skapandet av trycksak. Pappersvalet är viktigt och skall icke försummas då det helt och hållet bestämmer trycksakens känsla av gedigenhet. Därför är det onödigt att inte lägg tid på att välja rätt slags papper.

• Bestruket
• Obestruket
• Design
• Kartong
• Kontor
• Special


Lila lådan. Ett hundratal olika papperskvalitéer.