Kommunikation är som bäst när den når ut?!
 
Nja, utan när den begrips.  När "man" håller kursen stadigt.
 
 
© BaRJ2016  Säte: Uppsala